+801-883-8204

THI QUỐC TỊCH VÀ XOÁ HỒ SƠ PHẠM TỘI

Làm ơn tư vn giúp tôi v vn đ thi quc tch. Chân thành cám ơn.

Cách đây kô lâu tôi đã bị dính vào tội tiểu hình (lấy món đồ giá trị dưới 100 đô). Tòa án phạt tôi 25 tiếng làm công ích. Tôi hoàn thành đủ 25 tiếng và ra tòa lần 2 để trình kết quả này. Tôi được tòa án xóa bỏ hồ sơ. Nhưng khi tới sở cảnh sát địa phương nơi tôi ở để kiểm tra hồ sơ của tôi, thì được biết tội của tôi vẫn còn trong hồ sơ. Tôi muốn đi thi quốc tịch, nhưng vẫn kô biết nên ghi thế nào trong hồ sơ đăng ký thi quốc tịch (trả lời phần mang tội pháp luật? nên nói có hay kô? Nếu tôi nói kô sẽ thế nào? Bao lâu thì hồ sơ đen của tôi được xóa bỏ? Nay tôi đang rất muốn được đi thi quốc tịch, làm thế nào hồ sơ đen hoàn toàn được xóa hết bây giờ mà kô phải đợi quá lâu. Xin làm ơn email cho tôi giải đáp giúp tôi những thắc mắc của tôi thật rõ ràng để tôi hiểu được vấn đề được rõ nhiều hơn và kô phải quá lo lắng. Tôi xin chân thành cám ơn rất nhiều. Xin chào.

Trả lời của Luật Sư Jennifer Hà:

Chào Anh Nguyên,

Dưới luật di trú nước Mỹ thì một người đã từng phạm tội vẫn có thễ thi quốc tịch nếu tội của họ không mang hình phạt quá một năm, và họ không bị phạt tù giam quá 6 tháng.

Trong trường hợp của anh, theo tôi đoán thì anh chỉ bị phạm tội Class B Misdemeanor thôi. Trong tiểu bang Utah, một người bị phán tội Class B Misdemeanor chỉ bị tù tối đa là 6 tháng mà thôi. Vì vậy, dù anh có khai vụ án này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thi quốc tịch.

Nếu anh muốn hoàn toàn xoá bỏ hồ sơ đen của anh, anh chỉ cần nộp đơn đến toà để xin phép xoá bỏ. Hiện giờ, tuy hồ sơ của toà ghi rõ là anh đã hoàn tất 25 giờ công ích, nhưng hồ sơ đen của anh vẫn được báo cáo tại sỡ cánh sát. Để biết thêm chi tiết về vấn đề xoá bỏ hồ sơ đen của anh, xin liên lạc với văn phòng luật sư Jennifer Hà tại số điện thoại: 877-819-0578.

This post is also available in %s.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.