+801-883-8204

Business Law

Luật Kinh doanh-Thương mại

JLJ Law Group tự hào đã đạt được các giải pháp sáng tạo và hiệu quả đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi liên tục tìm cách dự đoán trước những rủi ro tiềm ẩn cho khách hàng của mình và sau đó phát triển các chiến lược để giảm thiểu rủi ro hiệu quả.

Chúng tôi làm việc với khách hàng ở tất cả các giai đoạn, từ khởi nghiệp và thành lập công ty, thông qua định hướng chiến lược kinh doanh, và cuối cùng là giúp các nhà sáng lập đạt được chiến lược rút lui theo mong muốn của họ, bằng cách bán hoặc kết hợp với một công ty khác hoặc thông qua hình thức chào bán công khai. Luật sư của chúng tôi làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc soạn thảo và nộp hồ sơ đào tạo cần thiết để thành lập các công ty mới, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hữu hạn và các loại hình doanh nghiệp khác.

Khách hàng của chúng tôi đến từ các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm công nghệ, phát triển phần mềm, y tế, bán lẻ, bảo hiểm, sản xuất, viễn thông và dầu khí. Hơn nữa, hoạt động của họ trải dài từ các hoạt động kinh doanh theo mô hình truyền thống từ phát triển trong nước đến các thực thể đa quốc gia trên toàn cầu, cũng như các hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Các giao dịch thương mại phức tạp

Các luật sư của chúng tôi thường xuyên tham gia vào đàm phán và soạn thảo các tài liệu cho các vấn đề như thỏa thuận hợp tác phát triển, hợp đồng mua và quản lý năng lượng, hợp đồng quản lý cơ sở, hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghiệp và bán lẻ và hợp đồng mua bán và bảo trì thiết bị. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các công ty có doanh thu bằng hàng triệu đô một năm.

Hoạt động xuyên quốc gia

JLJ Law Group cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng khi họ mở rộng kinh doanh và cung cấp vốn trên khắp các ranh giới quốc gia và gia nhập vào thị trường toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với vai trò một cơ quan tư vấn có trách nhiệm quản lý dự án về tất cả các mặt pháp lý của thỏa thuận, tư vấn chiến lược trợ giúp một công ty luật nước ngoài mà khách hàng lựa chọn dẫn dắt sự tham gia của tư vấn chiến lược và / hoặc tư vấn địa phương về tư vấn pháp luật về các vấn đề địa phương liên quan đến các bang mà chúng tôi hoạt động.

Sáp nhập và mua lại công ty

Các luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm xử lý các giao dịch kinh doanh liên quan đến việc bán, mua và sáp nhập các công ty, cả trong nước và quốc tế. Các giao dịch này có giá trị từ vài trăm ngàn đô đến hàng trăm triệu đô và bao gồm từ việc bán tài sản chiến lược cho đến việc bán một chi nhánh, bộ phận hoặc chi nhánh và bán toàn bộ doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định yêu cầu và mục tiêu của họ và sau đó làm việc để giúp họ đạt được những mục tiêu đó.