+801-883-8204

Immigration Law

Luật Di trú Hoa Kỳ và các hoạt động của Sở Di trú (USCIS) rất phức tạp đủ để gây hăm dọa cho bất cứ ai.

Điều quan trọng là có một luật sư để:

 • Cung cấp những kiến thức tiên phong về cách tốt nhất và các quy trình cần thiết để đạt được các mục tiêu nhập cư, di trú hay quốc tịch của Quý vị.
 • Tôn trọng mục tiêu của Quý vị và bảo vệ các quyền của Quý vị theo từng bước.
 • Chuẩn bị các tài liệu đăng ký, tham dự các phiên điều trần, tham dự các cuộc phỏng vấn, và ngăn ngừa những sai lầm có thể ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cơ hội cư trú hợp pháp hoặc nhập tịch của Quý vị.

Các luật sư tại JLJ Law Group đã thành công trong việc xin cấp thị thực và thường trú nhân cho nhiều cá nhân. Chúng tôi cũng giúp các khách hang là doanh nghiệp thành công trong việc thuê chuyên gia nhập cư và lao động nhập cư. Kiến thức và khả năng của chúng tôi được mở rộng đến các lĩnh vực như:

 • Bảo lãnh thân nhân, thông qua việc kêt hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR).
 • Visa theo diện hôn phu/hôn thê
 • Các trườn hợp Miễn giảm
 • Bảo vệ phụ nữ bị bạo hành gia đình và các nạn nhân tội phạm khác thông qua việc làm hồ sơ xin U visa hoặc xin thẻ xanh
 • Thị thực nhập cư và không di dân đa dạng, bao gồm đầy đủ các thị thực gia đình và thị thực lao động như H-1B, E-1, E-2, L-1, EB-1, EB-2, EB-3 và các loại thị thực khác.
 • PERM
 • Thị thực của nhà đầu tư EB-5 cho các doanh nghiệp có thể đầu tư một khoản tiền đáng kể và sử dụng ít nhất 10 công nhân toàn thời gian của Hoa Kỳ
 • Tư vấn và đại diện cho những cá nhân tìm kiếm cơ hội nhập quốc tịch và trở thành thường trú nhân
 • Trục xuất

Nhập quốc tịch và Thường trú nhân vĩnh viễn

Hầu hết cá nhân từ các quốc gia khác phải trải qua một quá trình lâu dài nếu họ muốn thường trú tại Hoa Kỳ. Thật khó để phân loại các điều khoản có thể áp dụng cho từng trường hợp của Quý vị, cũng như hoàn thành tất cả các yêu cầu một cách chính xác và tuân thủ tất cả các chính sách của USCIS (Sở Di trú Hoa Kỳ).

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm vận động và đại diện pháp lý mạnh mẽ cho:

 • Công dân và người thường trú nhân hợp pháp đang tìm kiếm thẻ xanh cho vợ / chồng, con, và họ hàng gần gũi.
 • Những người muốn xin thường trú tại Hoa Kỳ trước tiên phải được bảo lãnh bởi gia đình hoặc các công ty tuyển dụng lao động như thị thực lao động H-1B, visa K-1 fiance visa, hoặc Uvisa cho phụ nữ bị lạm dụng theo Đạo luật Bạo lực với Phụ nữ ( VAWA).
 • Những cá nhân cần bảo vệ khỏi trục xuất, kể cả việc đại diện trong các buổi điều trần.

 

Thời gian chờ đợi phụ thuộc vào việc Quý vị xin thẻ xanh theo diện gì. Ví dụ: Quý vị kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hay là chủ lao động bảo lãnh Quý vị? Hai diện này có thời gian chờ đợi rất khác nhau bởi vì quá trình để có được thẻ xanh là khác nhau.

Những người kết hôn với công dân Hoa Kỳ có thể đăng ký quốc tịch sau ba năm cư trú hợp pháp, và đa số những người khác phải đợi năm năm.

Một số cân nhắc để đạt được và duy trì tình trạng cư trú hợp pháp bao gồm:

 • Bảo lãnh của một thành viên gia đình hoặc chủ lao động
 • Khả năng của Quý vị đã được chứng minh để làm việc và sống theo luật của Hoa Kỳ, bao gồm tránh bất kỳ sự bắt giữ hoặc kết án hình nào.
 • Hoàn thành tất cả các yêu cầu áp dụng của USCIS liên quan đến thay đổi về tình trạng, thông tin báo cáo và thời hạn cuộc họp.

Quá trình xin visa lao động

Cá nhân từ các nước khác muốn làm việc hoặc bắt đầu kinh doanh tại Hoa Kỳ phải đối mặt với một quá trình phức tạp để có được loại thị thực không di dân hoặc di dân thích hợp. Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn và hành động theo từng bước cho các cá nhân và nhà tuyển dụng, và chúng tôi sẽ phân tích trường hợp của Quý vị và giúp Quý vị điều hướng quá trình xin visa làm việc, bao gồm:

 • Xác định và xác minh loại thị thực tốt nhất và con đường nhập cư cụ thể dựa trên tình hình và mục đích cụ thể của Quý vị
 • Xử lý tất cả các mặt của kiến ​​nghị / đơn xin thị thực loại H-1B, E-1 và E-2 và “EB”
 • Hoàn thành tất cả các hình thức và các bước khác liên quan đến các yêu cầu chứng nhận lao động thông qua chương trình PERM của Bộ Lao động Hoa Kỳ, đây là một quá trình phức tạp.

Một trong những thế mạnh của công ty chúng tôi là giúp các chuyên gia có trình độ học vấn cao đẳng được cấp thị thực H-1B trong các lĩnh vực chuyên môn. Đối với hầu hết các trường hợp, thị thực việc làm H-1B cho phép làm việc cho người sử dụng lao động trong ba năm, và có thể gia hạn thêm ba năm nữa.

Cá nhân từ các nước khác muốn làm việc hoặc bắt đầu kinh doanh tại Hoa Kỳ phải đối mặt với một quá trình phức tạp để có được loại thị thực không di dân hoặc di dân thích hợp.Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn và hành động theo từng bước cho các cá nhân và nhà tuyển dụng, và chúng tôi sẽ phân tích trường hợp của Quý vị và giúp Quý vị điều hướng quá trình xin visa làm việc, bao gồm:

 • Xác định và xác minh loại thị thực tốt nhất và con đường nhập cư cụ thể dựa trên tình hình và mục đích cụ thể của Quý vị
 • Xử lý tất cả các mặt của kiến ​​nghị / đơn xin thị thực loại H-1B, E-1 và E-2 và “EB”
 • Hoàn thành tất cả các hình thức và các bước khác liên quan đến các yêu cầu chứng nhận lao động thông qua chương trình PERM của Bộ Lao động Hoa Kỳ, đây là một quá trình phức tạp.

Một trong những thế mạnh của công ty chúng tôi là giúp các chuyên gia có trình độ học vấn cao đẳng được cấp thị thực H-1B trong các lĩnh vực chuyên môn. Đối với hầu hết các trường hợp, thị thực việc làm H-1B cho phép làm việc cho người sử dụng lao động trong ba năm, và có thể gia hạn thêm ba năm nữa.

U Visas và VAWA

Là một nạn nhân của một tội phạm là chấn thương và có thể thay đổi cuộc sống. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các cá nhân và gia đình nạn nhân nhận được các khoản lợi tức nhập cư và chúng tôi có thể giúp Quý vị xác định xem Quý vị có đủ điều kiện để đăng ký là nạn nhân của một tội phạm theo U visa hay VAWA. Một trong những điểm khác biệt chính là liệu một người có đủ điều kiện để xin U visa hay VAWA là mối quan hệ giữa nạn nhân với thủ phạm và tình trạng pháp lý mà thủ phạm gây ra. Ví dụ: thủ phạm là công dân Hoa Kỳ hay người có thẻ xanh?

U visa dành cho những người đã từng là nạn nhân của những tội phạm nhất định và đã giúp ích cho việc điều tra và truy tố tội phạm. Nếu một người được chấp nhận U visa, một giấy phép làm việc bốn năm sẽ được cấp cho họ. Hơn nữa, một người có thể nộp đơn xin cấp thẻ thường trú sau ba năm kể từ ngày cấp U Visa, miễn là người đó có phẩm chất đạo đức tốt, đã có mặt tại Hoa Kỳ trong ba năm, và tiếp tục có ích trong việc Điều tra và / hoặc truy tố tội phạm.

Quý vị phải nộp bằng chứng rằng Quý vị là nạn nhân của một tội phạm. Một trong những bằng chứng quan trọng nhất là một mẫu đơn phải được điền bởi một cơ quan thực thi luật pháp đủ điều kiện xác nhận rằng Quý vị đã có ích trong việc điều tra tội phạm.

Xin vui long liên lạc với JLJ Law Group hôm nay để được tư vấn với nhóm luật sư đáng tin cậy và giày dạn kinh nghiệm của chúng tôi tại số 801-883-8204.