+801-883-8204

Estate Planning

Hoạch định di sản

Chúng tôi giúp lập kế hoạch cho hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời của khách hàng: tất cả những gì mà họ sở hữu và tất cả cá nhân mà họ yêu quý. Khách hàng của chúng tôi chia sẻ những hy vọng và ước mơ của họ với các giá trị và mục tiêu. Chúng tôi lắng nghe và sau đó làm việc với họ để lập một kế hoạch cá nhân mà sẽ đáp ứng nhu cầu của họ không chỉ cho ngày hôm nay mà còn trong những năm sau đó. Kế hoạch của chúng tôi thúc đẩy sự hòa hợp trong gia đình và một di sản lâu dài sẽ tiếp tục phản ánh giá trị và lý tưởng của họ qua nhiều thế hệ.

Hoạch định di sản toàn diện bao gồm gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó bắt đầu bằng việc bảo vệ bản thân và phẩm giá cá nhân của Quý vị và mở rộng để bảo vệ những người thân yêu và những tài sản khó kiếm được của Quý vị. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Di chúc
 • Tín quỹ sống
 • Tín thác bảo vệ tài sản trong nước
 • Tín thác bảo hiểm
 • Tín thác từ thiện,
 • Tổ hợp hùn hạp gia đình hữu hạn
 • Di sản,
 • Chỉ thị về chăm sóc sức khoẻ,
 • Quyền ủy nhiệm lâu dài,
 • Quản lý tín thác và bất động sản,
 • Chứng thực di sản,và
 • Chuẩn bị các bản khai thuế nhà đất của tiểu bang và liên bang.

Bảo vệ tài sản

Kế hoạch bảo vệ tài sản bao gồm việc đưa ra những quyết định khôn ngoan ngày hôm nay để bảo vệ bản thân, doanh nghiệp và tài sản khó kiếm được từ tổn thất do các vụ kiện, các chủ nợ hoặc do phá sản.

Kế thừa doanh nghiệp

Mô hình doanh nghiệp gia đình tạo ra khoảng một nửa tổng sản phẩm quốc gia của Hoa Kỳ và chi trả một nửa số tiền lương kiếm được tại đất nước này. Doanh nghiệp của Quý vị là công việc cả đời của Quý vị, và chúng tôi có thể giúp Quý vị bảo vệ nó.

Tín thác từ thiện

Chúng tôi hỗ trợ truyền thống của việc gây quỹ vì lợi ích bằng cách sử dụng các chiến lược ưu tiên thuế nhằm tối đa hóa giá trị của món quà của Quý vị. Chúng tôi giúp Quý vị xác định cách tốt nhất để làm quà tặng từ thiện và thực hiện công việc quản lý tốt theo cách hiệu quả nhất về thuế.

Luật người cao tuổi

Cần có sự cân nhắc đặc biệt khi Quý vị đã lớn tuổi. Các vấn đề về tuổi tác bao gồm nhà dành cho người cao tuổi và dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc dài hạn (hoặc nhà dưỡng lão), giám hộ, tài liệu chăm sóc sức khoẻ, Medicare và Medicaid.

Hoạch định thuế di sản

Thuế di sản liên bang được tính khi chuyển tài sản của một người sau khi chết. Có ba khía cạnh riêng biệt được gọi là Thuế Chuyển Nhượng Hợp nhất: thuế di sản, thuế quà tặng, và các loại thuế chuyển tiếp không qua thế hệ. Lập kế hoạch hợp pháp để tránh hoặc giảm thiểu các khoản thuế di sản của liên bang là một khía cạnh quan trọng của hoạch định di sản toàn diện.

Chứng thực và quản lý di sản

Chứng thực và quản lý di sản là các quá trình thông qua đó di sản được chuyển giao sau khi cá nhân chết. Tài sản được chuyển giao theo các điều khoản của một di chúc đã được chứng thực. Các tài sản chuyển giao bên ngoài di chúc, chẳng hạn như hoạt động của luật pháp, hoặc những kế hoạch trong một ủy thác, được xử lý thông qua quy trình quản trị. Chính quyền cũng đề cập đến quá trình mà theo đó các tài sản được chuyển giao bởi các quy tắc của nhà nước khi không có Di chúc. Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị sự an tâm bằng cách làm cho quá trình quản lý di sản và chứng thực di sản dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Hoạch định nhu cầu đặc biệt

Đối với gia đình có trẻ em và những người thân yêu khác có nhu cầu đặc biệt, điều tuyệt vời có thể đến từ một Hoạch định di sản tập trung vào việc cung cấp cho các cá nhân khuyết tật này khi chúng tôi không còn ở đó để biện hộ cho họ nữa. Cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt cần phải có những lựa chọn về kế hoạch bất động sản cẩn thận để phối hợp tất cả các nhu cầu về luật pháp, tài chánh và chăm sóc đặc biệt của con cái – cho cả hiện tại và trong tương lai.